ต้องปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉินวางหน้ากากออกซิเจน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ควบคุมกล่าวว่า Qiao Yibin กล่าวว่าลูกเรือต้องปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉินวางหน้ากากออกซิเจนจนกว่าพวกเขาจะสามารถค้นหาปัญหาได้ หากเครื่องบินสูญเสียความดันในห้องโดยสารนักบินจะต้องนำเครื่องบินไปยังระดับความสูงต่ำเพื่อให้ลูกเรือและผู้โดยสารปลอดภัย เมื่อพวกเขาเห็นว่าเครื่องปรับอากาศถูกปิดใช้งาน

พวกเขาเปิดใช้งานใหม่และนำเครื่องบินกลับสู่ระดับความสูงปกติ เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสาเหตุ “ในรายละเอียดมากขึ้น” การตรวจสอบทั้งเครื่องบันทึกข้อมูลเที่ยวบินและเครื่องบันทึกเสียงของห้องนักบินเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดจากเหตุการณ์