มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินกู้

นายณัฐพรจุฑาพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเงินกู้ใหม่นี้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงคมนาคม เขากล่าวว่าทาง บริษัท มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินกู้จำนวน 19.01 พันล้านเหรียญฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัท จึงต้องกู้ยืมเงินจำนวน 15.37 พันล้านบาท ผู้มีอำนาจในการขนส่งประเมินผลทางการเงินของปีงบประมาณ 2018-19

(1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) จะมีผลขาดทุนสุทธิ 24,59 พันล้านบาท โดยคาดว่า บริษัท จะมีรายได้รวมประมาณ 6.6 พันล้านบาทและคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 31.27 พันล้านบาท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หน่วยงานขนส่งมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 107,866 ล้านบาท หน่วยงานกำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรนายณัฐพรกล่าว