วเลขการเติบโตของการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ตัวเลขการเติบโตของการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นข้อมูลที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นเหตุให้กระทรวงการคลังคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 4.5% โดยดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น นายกุลาตันติิตเมธีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้กล่าวว่ากระทรวงได้ปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นจากร้อยละ 4.2 โดยมีอัตราการเติบโต 4.5%

อยู่ระหว่าง 4.2 ถึง 4.8 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปีที่ผ่านมาโมเมนตัมยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่องในการส่งออกซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ในฐานะที่เป็นช่วงของข้อมูลเชิงบวกมาใน, ฉันทามติในตลาดการเงินที่เกิดขึ้นสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของมากกว่าร้อยละ 4 สำหรับ 2018