สารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและส่วนผสมที่อาจเป็นอันตราย

การพัฒนามาตรฐานอาหารอเมริกันแห่งชาติฉบับเดียวสำหรับอาหารเสริม ซึ่งเป็นพื้นฐานของโปรแกรมการรับรองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการรับรองจาก NSF ในปี 2544 ในการได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF ผลิตภัณฑ์จะได้รับการทดสอบเพื่อกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์การอ้างฉลากและระดับสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและส่วนผสมที่อาจเป็นอันตราย

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการรับรองจาก NSF จะต้องมีการผลิตในโรงงานผลิตที่ได้รับการตรวจสอบปีละสองครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ GMP ของ FDA ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองภายใต้โปรแกรม Certified for Sport®ของ NSF ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมและได้รับการตรวจสอบมากกว่า 272 รายชื่อนักกีฬาที่ไม่ได้รับอนุญาต