อุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมของไทย (NAV) คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า 5.5 พันล้านบาทจากการคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว (LTFs) และกองทุนเปิดไทยเอฟเอฟ (TFF) ในวงเงิน 5.5 พันล้านบาท ในช่วงไตรมาสสุดท้าย บริษัท วิจัย Morningstar Research (Thailand) กล่าวว่า นักวิเคราะห์กองทุนกับ Morningstar กล่าว

ว่าไตรมาสสุดท้ายจะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ากองทุนรวมโดยเฉพาะ LTFs และ TFF ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยมีความผันผวนค่อนข้างมากและมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 0.47% จากช่วงปลายปีที่แล้วมาอยู่ที่ 5.04 ล้านล้านบาท ประเทศไทยมีการไหลออกของเงินทุนไหลออกสุทธิจำนวน 40,425 ล้านบาทในไตรมาสที่สามจากไตรมาสก่อนหลังเงินทุนไหลเข้าเป็นเวลา 12 ไตรมาสติดต่อกัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้มีการไหลออกของเงินลงทุนจำนวน 24,122 ล้านบาท